مقالات آموزشی

اهرم و حاشیه

بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هیات‌مدیره به‌عنوان یک ابزار حاکمیت شرکتی به‌وسیله ترکیب، سازماندهی درونی و فرایندهای تصمیم‌گیری خود به بهبود اثربخشی خود و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت کمک می‌کند. مطالعات انجام شده در بعضی ازکشورها نشان می‌دهد که حضور اعضای غیر موظف، به توان هیات‌مدیره در بهبود عملکرد شرکت کمک می‌کند. بنابراین، تحقیق اهرم و حاشیه حاضر با انتخاب 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1384-1382به بررسی تاثیر ترکیب هیات‌مدیره بر عملکرد شرکت پرداخته است.
نسبت اعضای غیرموظف در هیات‌مدیره، به‌عنوان متغیر مستقل، معیار ترکیب هیات‌مدیره است وعملکرد شرکت به‌عنوان متغیر وابسته از طریق معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، حاشیه سود خالص، حاشیه سود ناخالص، متوسط رشد فروش و متوسط رشد سود خالص اندازه‌گیری اهرم و حاشیه شده است. متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از: اندازه شرکت، اهرم مالی و صنعت. همه فرضیه‌ها به وسیله تجزیه وتحلیل رگرسیون چندمتغیره و رگرسیون مرحله‌ای آزمون شده‌اند. آزمون‌ها نشان می‌دهد که بین نسبت اعضای غیرموظف اهرم و حاشیه و هیچ یک از معیارهای عملکرد، رابطه معناداری وجود ندارد. یافته‌های جنبی تحقیق نشان می‌دهد که: بین اهرم مالی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معکوس معناداری وجود دارد. بین اندازه شرکت و حاشیه سود خالص، ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.بین اندازه شرکت و حاشیه سود ناخالص، ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.10248153.1386.9.23.3.8

عنوان مقاله [English]

Thesis title: A Study Of The Relationship Between Board Composition and Firm Performance In TSE

The ability of boards to perform their roles depends largely on their composition. Board composition refers to the number of directors and type of members as determined by the usual insider or outsider classification. Several empirical studies in other country have concluded that Board composition determines a board’s power as an instrument of corporate control and contributes to company performance. Therefore, the purpose of this study is to determine whether or not outside directors also improve company's performance in listed companies on the Tehran Stock Exchange.This study examines the relationship between board composition with firm performance in a sample of 72 listed companies on TSE for the years 2003-2005.The ratio of outside directors as independent variable is measure of board composition and the performance of the firm has been measured by Return on equity (ROE), Net Profit Margin, Gross Profit Margin,

گلایه ساکنان حاشیه شهر مشهد از اجرا نشدن طرح اگو

گلایه ساکنان حاشیه شهر مشهد از اجرا نشدن طرح اگو

تا کنون حدود ۲۴ تا ۳۰ درصد مشهد به اگو متصل نشده اند و شهروندان حاشیه شهر، هنوز با معضل جمع آوری فاضلاب رها شده محلات مواجه هستند.

هانیه فیاض | شهرآرانیوز؛ ۲۳ بهمن سال ۹۳ بود که شورای اسلامی وقت شهر مشهد با تصویب موضوع «لحاظ تبصره ۳ روی قبوض آب» به شرکت آب وفاضلاب مشهد اجازه داد که از ابتدای سال ۹۴، از همه متقاضیان انشعاب جدید آب و مشترکان فعلی، مبلغی را به عنوان «سهم تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات» برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری دریافت کند.

بعد از آنکه در شورای چهارم، موضوع تبصره ۳ و جمع آوری شبکه فاضلاب و طرح اگو در شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید، متولیان شرکت آب و فاضلاب وعده کردند حداکثر طی پنج سال، طرح اگو در حاشیه شهر مشهد به پایان برسد. اگرچه انتظار می‌رفت با گذشت هفت سال از این وعده، دست کم در حاشیه مشهد، جمع آوری فاضلاب شهری پایان یابد، دو سال بعد از زمان اتمام این زمان بندی، حدود ۲۴ تا ۳۰ درصد شهر به اگو متصل نشده اند و شهروندان حاشیه شهر، هنوز با معضل جمع آوری فاضلاب رها شده محلات مواجه هستند.

قول می‌دهند، عمل نمی‌کنند!

شریعت مداری شهروند ساکن در محله بهمن در منطقه ۳ شهرداری مشهد است. او با گلایه از بوی نامطبوع فاضلاب شهری در محله می‌گوید: حدود سه سال پیش اعلام شد که برای اجرای طرح اگو باید مبلغی پرداخت کنیم. همان زمان با اینکه تهیه این پول برایمان سخت بود، آن را واریز کردیم. بعد سه سال، هنوز که هنوز است، پول پرداخت می‌کنیم، اما از اگو خبری نیست!

این شهروند ادامه می‌دهد: چندین بار با شرکت آب وفاضلاب مشهد تماس گرفتیم و حضوری مراجعه کردیم، اما بی فایده بود. در نهایت کارشناس فرستادند و بنا شد وضعیت را بررسی کند. چهارماه پیش اعلام کردند که «خانه شما در حالت شیب قرار دارد و اجرای طرح جمع آوری فاضلاب در آن، شدنی نیست!» سؤال من این است که مگر قرار نبود طرح اگو در همه شهر به سرانجام برسد؛ پس چرا فقط در مناطق حاشیه شهر عذر و بهانه می‌آورند؟

بوی تعفن امانمان را بریده است

یکی دیگر از شهروندان ساکن محله شهید فولادی در منطقه ۶ شهرداری مشهد نیز از اجرایی نشدن طرح جمع آوری فاضلاب شهری در این محلات گلایه دارد و توضیح می‌دهد: انگار بوی نامطبوع این منطقه برای مسئولان مهم نیست که به داد آن نمی‌رسند. هرازگاهی چندنفر برای بازدید از منطقه و محلات آن می‌آیند، وضعیت نابسامان پسماند‌های فاضلاب را‌ می‌بینند، قول می‌دهند، می‌روند و عمل نمی‌کنند!

مسعود مهاجرانی ادامه می‌دهد: این روز‌ها با گرم شدن هوا، این بوی نامطبوع تشدید شده، به طوری که واقعا تحمل آن سخت و طاقت فرساست.

محلی برای رشد پشه و شیوع سالک

فتحی شهروند دیگری است که در ادامه این گلایه‌ها بیان می‌کند: در بسیاری از منازل، فاضلاب حمام و سینک ظرف شویی به کوچه رها می‌شود. این کار باعث تجمع پشه و مگس می‌شود. سال گذشته، در اطراف فاضلاب منازل مســکــونی، پشــه خاکـی که منتقل کننده بیماری سالک است، رؤیت شد. مسئولان به این وضع رســــیــدگـی نمی‌کنند.

پایان مشخصی وجود ندارد

به دنبال پیگیری گلایه‌های شهروندان، معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب مشهد با بیان اینکه ۸۳ درصد شبکه جمع آوری فاضلاب مشهد اجرا شده است، می‌گوید: از ۴ هزارو ۳۰۰ کیلومتری که برای طرح اگو در شهر پیش بینی شده بود، حدود ۳ هزارو ۶۰۰ کیلومتر اجرایی و تکمیل شده است.

مهدی حاجی آبادی می‌افزاید: عاملی که مانع از سرعت بخشیدن توسعه شبکه جمع آوری مشهد است، ظرفیت اندک تصفیه خانه هاست؛ بنابراین دولت باید به این موضوع توجه کند.

نیاز به اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومانی

به گفته او، دولت برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به منظور طرح جمع آوری فاضلاب شهری، اعتباری در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نظر گرفته است، این درحالی است که برای اجرای طرح اگو در مشهد بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

حاجی آبادی تصریح می‌کند: با این میزان اعتبار اگر بخواهیم شبکه فاضلاب را کامل اجرایی کنیم، شاید ۱۰ سال دیگر زمان نیاز باشد؛ با این حال به طور کلی نمی‌توان پایان اهرم و حاشیه مشخصی را برای طرح جمع آوری فاضلاب شهری مشهد متصور شد.
او درباره وضعیت حاشیه شهر مشهد توضیح می‌دهد: در حال حاضر، ۹۰ درصد از بخش‌های باقی مانده طرح اگوی مشهد که هنوز اجرایی نشده، مربوط به حاشیه شهر است و زمان مشخصی هم برای اتمام آن وجود ندارد.

معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب مشهد تأکید می‌کند: متأسفانه مشخص نیست تا چه زمانی، مردم حاشیه شهر باید معطل اجرای کامل این طرح و پایان یافتن بوی تعفن فاضلاب جاری در معابر باشند. در بعضی مناطق برخی افراد با پرداخت هزینه‌های اجرای طرح اگو مخالفت می‌کنند. این نبود همکاری از سوی شهروندان نیز باید رفع شود.

حاجی آبادی به ارائه مکانیسم کوتاه مدت برای رفع مشکل تا زمان اجرای طرح اگو می‌پردازد و ادامه می‌دهد: در مناطقی که طرح اگو اجرا نشده باشد، فاضلاب باید درون چاه ریخته شود. افرادی که فاضلاب منازل خود را درون چاه نمی‌ریزند و در معابر جاری می‌کنند، باید شبکه بهداشت با آن‌ها برخورد کند.

فارکس و فارکس چیست اهرم و حاشیه و چگونه از آن اجتناب کنید؟

معامله گران برای جلوگیری از فراخوانی حاشیه در فارکس به طول زیاد می روند. بنابراین، درک چگونگی ایجاد حاشیه برای تجارت موفقیت آمیز ضروری است. این مقاله نگاه عمیقی به تماس حاشیه ای و نحوه جلوگیری از آن دارد.

"هرگز تماس حاشیه ای را برآورده نکنید. شما در طرف اشتباه بازار هستید چرا پول خوب پس از بد ارسال کنید؟ پول اهرم و حاشیه دیگر را برای روز نگهدارید. " - جسی لیورمور

برای درک یک درخواست حاشیه فارکس، در مورد مفاهیم مرتبط با آن ضروری است حاشیه و قدرت نفوذ . حاشیه و لایحه دو طرف یک سکه هستند. حاشیه حداقل مبلغی است که برای جابجایی یک تجارت قدرتمند مورد نیاز است اهرم را برای معامله گران فراهم می سازد تا بیشتر در معرض بازار قرار گیرند و بدون نیاز به سرمایه گذاری کامل از تجارت.

مهم است که به یاد داشته باشید که تجارت با اهرم شامل ریسک است و دارای توانایی تولید سود بزرگ و همچنین تلفات بزرگ است. ما را بخوان مقدمه ای بر مدیریت ریسک برای راهنمایی در مورد چگونگی به حداقل رساندن خطر در هنگام تجارت.

چه چیزی موجب تماس حاشیه در تجارت فارکس می شود؟

یک تماس حاشیه ای، زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر دیگر هیچ حاشیه قابل استفاده یا رایگان نداشته باشد. به عبارت دیگر، این حساب نیاز به بودجه بیشتری دارد. این اتفاق می افتد زمانی که زیان های تجاری باعث کاهش حاشیه قابل استفاده زیر سطح قابل قبولی تعیین شده توسط کارگزار می شود.

تماس مارجینی بیشتر احتمال دارد هنگامی رخ دهد که معامله گران بخش بزرگی از سهام خود را به استفاده از حاشیه متعهد می کنند، و اتاق بسیار کم برای جذب زیان ها را فراهم می آورد. از دیدگاه کارگزار این مکانیسم ضروری برای مدیریت و کاهش خطر آنها به طور موثر است.

در زیر علت اصلی برای فراخوانی حاشیه است , ارائه شده در هیچ منظور خاص:

 • تجارت بیش از حد طولانی است که حاشیه قابل استفاده را از بین می برد
 • بیش از حد توان حساب خود را همراه با اولین دلیل
 • یک حساب زیرزمینی که شما را مجبور می کند بیش از حد تجارت را با حاشیه قابل استفاده کم کند
 • تجارت بدون متوقف می شود زمانی که قیمت به شدت در جهت مخالف حرکت می کند.

چه اتفاقی می افتد وقتی یک تماس حاشیه ای رخ می دهد؟

وقتی تماس حاشیه ای رخ می دهد، یک معامله گر است منحل شده یا بسته شده است شان معاملات هدف دو برابر است: معامله گر دیگر در هکتار نیست s پول در شان حساب برای نگه داشتن موقعیت های از دست رفته و کارگزار در حال حاضر در خط برای شان تلفات , که به همان اندازه برای کارگزار بد است. مهم این است که بدانیم که تجارت لایحه با آن، در شرایط خاصی امکان پذیر است که یک معامله گر ممکن است وکیل را بیش از آنچه که سپرده شده، بدهکار باشد.

در زیر یک نمایه بصری از یک حساب تجاری است که شانس زیاد دریافت یک تماس حاشیه ای را اجرا می کند:

تعداد استاندارد (100k تعداد زیادی معامله شده): 4

* حاشیه مورد استفاده : $ 9 000

حاشیه آزاد : $ 1 000

* La حاشیه استفاده به صورت زیر محاسبه می شود با EUR / USD در 1.125 :

اندازه تجارت x قیمت X حاشیه درصد x نه از تعداد زیادی

$ 100 000 x 1125 0 x 2% X 4 زیادی = $ 9 000

فارکس احتمال حاشیه بیشتر برای فارکس

برای سادگی، این تنها موقعیت است که باز است و برای حاشیه کل استفاده می شود . واضح است که می بینیم که حاشیه مورد نیاز برای حفظ موقعیت باز استفاده از اکثریت عدالت حساب می شود. این یک حاشیه آزاد تنها $ 1000 است.

T رادارها ممکن است تحت فرض کاذب عمل کنند که حساب در وضعیت خوبی است؛ با این حال، استفاده از اهرم به معنی این است که حساب کاربری کمتر قادر به جذب حرکات بزرگ علیه معامله گر است. در این مثال، اگر بازار بیش از نقاط 25 حرکت کند (بدون حساب برای گسترش)، معامله گر در تماس حاشیه ای قرار می گیرد و موقعیت را از بین می برد ($ 40 در هر نقطه x 25 امتیاز = $ 1000).

چگونه از تماس حاشیه ای جلوگیری کنیم؟

اهرم اغلب و مناسب به عنوان یک شمشیر دو طرفه نامیده می شود. هدف این بیانیه این است که اهرم بزرگتر یک معامله گر استفاده کنید s - نسبت به مبلغ واریز شده - حاشیه کمتر استفاده می شود یک معامله گر اراده باید هر گونه زیان را جذب کند اگر یک تجارت بیش از حد قدرتمند باشد، شمشیر تنها عمیق تر می شود یک معامله گر عنوان تلفات می تواند به سرعت از بین برود شان حساب .

W حاشیه قابل استفاده درصد برابر صفر است یک معامله گر یک تماس حاشیه دریافت خواهید کرد. این فقط اعتبار بیشتری به علت O می دهد f با استفاده از توقف های محافظتی به برش پتانسیل ضرر و زیان به همان اندازه ممکن است.

برای تقویت بیشتر تاثیر اهرم بر حساب یک معامله گر، مثال زیر را در نظر بگیرید که اهرم تنها تفاوت این معاملات است:

اهرم در مقایسه با فارکس

در نهایت، ما نمی دانیم که چه چیزی در آینده قیمت عمل خواهد آورد و مسئولیت زمانی آن را بر عهده خواهد داشت تعیین اهرم مناسب مورد استفاده در هنگام تجارت

بهترین روش های 4 برای جلوگیری از تماس حاشیه در تجارت فارکس :

 1. حساب معاملاتی خود را بیش از حد نچرخانید کاهش می یابد اهرم موثر . در DailyFX، توصیه می کنیم با استفاده از ده برابر به یک لایحه، یا کمتر.
 2. مدیریت ریسک محتاطانه را با محدود کردن تلفات خود با استفاده از توقف ها انجام دهید.
 3. نگه داشتن مقدار سالم حاشیه آزاد در حساب برای ادامه در معاملات. در DailyFX، توصیه می کنیم با استفاده از حداکثر 1٪ از حقوق حساب برای هر تجارت واحد و نه بیش از 5٪ سهام در تمام معاملات در هر نقطه از زمان.
 4. اندازه و رویه های کوچکتر هر تجارت را به عنوان تجارت انتخاب کنید فقط یکی از هزاران بی ارزش، معاملات کوچک است .

منابع رایگان برای افزایش تجارت شما

 • اگر شما فقط در تجارت فارکس تجارت خود شروع می کنید، می توانید اصول اولیه را با ما رایگان بیاموزید جدید به فارکس راهنما.
 • ما همچنین مجموعه ای از راهنماهای تجاری برای تکمیل دانش فارکس و توسعه استراتژی شما.
 • حاشیه و قدرت نفوذ برای درک نیازهای حاشیهای ضروری است. تمام معامله گران باید درک مفیدی از این مفاهیم داشته باشند.
 • تیم تحقیقاتی ما بیش از 30 میلیون معاملات زنده را برای کشف آن تحلیل کرد صفات معامله گران موفق . این ویژگی ها را در خود جای داده است تا خود را در بازارهای بازار به ارمغان بیاورد.

برای معامله گران: ما نمونه کارها از روبات های فارکس برای تجارت خودکار ریسک کم و سود پایدار است. شما می توانید سعی کنید نتایج ما را آزمایش کنید فارکس ea دانلود
بررسی Signal2forex

پوتین در پنجمین سفر به تهران بار دیگر با خامنه‌ای دیدار می‌کند

حفظ اهرم خاورمیانه برای رییس‌جمهوری روسیه اهمیت زیادی دارد

پوتین می‌خواهد نشان دهد که جنگ پرهزینه روسیه در اوکراین جایگاه مسکو در خاورمیانه را تضعیف نکرده است-Alexey NIKOLSKY / AFP

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه روز سه‌شنبه بار دیگر با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار می‌کند.

این سفر که کمتر از یک هفته پس از سفر منطقه‌ای جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا به خاورمیانه و ملاقات با پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی انجام می‌شود، از نگاه برخی تحلیلگران تلاشی برای نمایش اتحاد بین تهران و مسکو و انعکاس نفوذ روسیه در خاورمیانه به‌شمار می‌رود. بایدن در سفر اخیر به اسراییل و عربستان بر حفظ امنیت منطقه و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد.

وال استریت ژورنال با اشاره به تلاش پوتین برای تقویت روابط با ایران و ترکیه می‌نویسد: سفر رییس‌جمهوری روسیه منعکس کننده اهمیتی است که او برای حفظ اهرم مسکو در خاورمیانه قائل است. به گزارش این روزنامه آمریکایی، پوتین می‌خواهد نشان دهد که جنگ پرهزینه روسیه در اوکراین جایگاه مسکو در خاورمیانه و صحنه جهانی را تضعیف نکرده است.

این پنجمین بار است که پوتین در طول دوره ریاست‌جمهوری خود به ایران سفر می‌کند و در همه این سفرها با خامنه‌ای دیدار داشته است.

این اهرم و حاشیه سفر، نخستین سفر او خارج از سرزمین‌های جماهیر شوروی سابق پس از حمله به اوکراین است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

پوتین به عنوان رییس‌جمهوری روسیه نخستین بار در مهرماه سال ۱۳۸۶ به تهران آمده بود. او در اینن سفر در نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر حضور داشت و با محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری وقت ایران و خامنه‌ای ملاقات کرد. توسعه همکاری‌های ایران و روسیه از جمله موضوعات مورد توجه در جریان نخستین سفر پوتین به تهران بود. اما باوجود تاکید دو طرف بر تقویت روابط، روسیه در همان سال‌ها که بحث پرونده هسته‌ای ایران بسیار داغ بود از همه قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد و از قدرت وتوی خود به عنوان عضو دایم شورای امنیت علیه این قطعنامه‌ها اهرم و حاشیه استفاده نکرد.

رییس‌جمهوری روسیه هشت سال بعد در آذرماه ۱۳۹۴ نیز به تهران سفر کرد. پوتین در این سفر در نشست سران کشورهای صادرکننده گاز شرکت کرد و در جریان دیدار او با اهرم و حاشیه حسن روحانی، رییس‌جمهوری وقت، توافق‌‌نامه‌های متعددی امضا شد که از جمله آنها تسهیل دوجانبه سفر اتباع دو کشور بود. این دیدار پوتین هم با ملاقات با خامنه‌ای همراه بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در این ملاقات، پوتین را «شخصیت برجسته‌ای در دنیای امروز» عنوان کرد و گفت به آمریکایی‌ها اعتماد ندارد. پوتین هم مدعی شد که «روسیه به دوستانش از پشت خنجر نمی‌زند.» اعطای قرآن خطی به خامنه‌ای که بحث‌های زیادی درباره آن مطرح شد نیز در جریان همین سفر پوتین انجام شد.

پس از آن فاصله سفرهای پوتین به ایران کوتاه‌تر شد. پوتین بار دیگر در آبان‌ماه ۱۳۹۶ به تهران سفر کرد و در نشست سه‌جانبه روسای جمهوری ایران،‌ آذربایجان و روسیه حاضر شد. پوتین در این سفر هم علاوه بر دیدار با روحانی، با رهبر جمهوری اسلامی نیز ملاقات کرد.

رییس‌جمهوری روسیه کمتر از یک سال بعد، چهارمین سفر خود به تهران را در شهریورماه ۱۳۹۷ انجام داد. در این سفر پوتین برای سومین بار با روحانی دیدار کرد و به ملاقات خامنه‌ای رفت. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار همکاری روسیه و ایران در مساله سوریه را «یک نمونه برجسته و تجربه خوب همکاری» توصیف کرد.

بهانه سفر جاری پوتین شرکت در نشست سران آستانه در تهران است که رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه هم در آن حضور دارد. اما انتظار می‌رود که موضوعاتی فراتر از دستورکار نشست، از جمله روابط امنیتی و نظامی مطرح شود. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره همکاری‌های پهپادی ایران و روسیه و سفر مقامات روسیه به ایران در همین زمینه منتشر شده است.

پیش از سفر پوتین به تهران، ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری ایران در مسکو و عشق‌آباد، همتای روسی خود را ملاقات کرده بود. نحوه استقبال پوتین از ابراهیم رییسی در فرودگاه و هنگام ملاقات دوجانبه، موجب شد بار دیگر موضوع استفاده ابزاری روسیه از جمهوری اسلامی ایران مطرح شود.

همزمان با سفر پوتین به تهران، مساله بی‌اعتمادی تاریخی ایرانیان به روسیه و منفعت‌طلبی روس‌ها در برخورد با ایران نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

قبل از پوتین، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز به تهران سفر کرده بود.

اهرم و حاشیه

آمریکا می‌خواهد از عربستان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند/ حضور کره‌جنوبی در حاشیه مذاکرات چراغ‌سبز آمریکا به ایران است/ باید توان داخلی و اقتصاد ملی را تقویت کنیم

"پرهام پوررمضان" کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص حضور کره‌جنوبی و عربستان گفت: کره‌جنوبی به عنوان یک حاکمیت مستقل حاضر به تغییر رویکرد شده است البته فشارهای آمریکا برای اینکه به ایران اثبات کند که قصد امتیازدهی به ایران را دارد نکته حائز اهمیتی است که در عمل این صورت نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه "باید به سمت خودکفایی و اقتصاد ملی برویم و توان اقتصاد داخلی را افزایش دهیم" ادامه داد: آمریکا می‌خواهد یک سری چراغ سبزهایی را به ایران نشان دهد تا از ایران امتیاز بگیرد، اما ایران هم رویکردهای جدید دیپلماتیک را در پیش گرفته تا بتواند از این موضوع استفاده کند و ظرفیت دیپلماسی خود را بالا ببرد. اگر این اتفاق بیافتد و پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی بطور کامل آزاد و مسائل بانکی نه تنها با کره‌جنوبی که دیگر کشورها هم حل شود قطعا در معیشت مردم اثرات مثبتی را خواهد گذاشت.

وی با اشاره به اهرم و حاشیه روابط با عربستان گفت: اما در خصوص عربستان با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد هستیم که پالس‌های دو طرفه داده شد، اما حضور عربستان سعودی در مذاکرات وین نوعی هشدار به ایران است که اگر نتوانیم رابطه خوبی با عربستان سعودی احیا کنیم بحران یمن قطعا ادامه دار خواهد بود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان گفت: آمریکایی‌ها با دعوت عربستان به مذاکرات خواستند از آن به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنند که این امر می‌تواند مذاکرات را دچار خدشه کند و البته ایران هم از اهرم‌های منطقه‌ای خودش برای خنثی کردن این توطئه استفاده خواهد کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا